LOADINGEtt äkta djupgående undervattensproffs: Med hjälp av tre minisensorer är FROGMAN väl rustad inte bara för de mest krävande undervattensuppdragen, utan ger dig dessutom mätdata i realtid, vilket kan fungera som stöd i sök- och räddningsaktiviteter under vatten: Djupmätaren mäter djupet ned till 80 meter i 10 centimetersintervall, termometern mäter vattentemperaturen i steg om 0,1 grader Celsius och kompassriktningsfunktionen med automatisk horisontutjämning som beräknar kursen på en grad när. Dessutom har dykklockan andra smarta funktioner som en ebb-flod-indikator, dyklogg och uppstigningslarm.

FROGMAN höjdpunkter

FROGMAN-modellerna har inte bara en sportig design utan har också utrustats med många tekniska finesser.
Här följer några av höjdpunkterna med FROGMAN-modellerna:

Dyklogg


En protokollminnesfunktion, som gör att man kan följa dykaktiviteterna i detalj – till exempel dyktid, maximalt dykdjup och vattentemperatur.

Dyklogg

En protokollminnesfunktion, som gör att man kan följa dykaktiviteterna i detalj – till exempel dyktid, maximalt dykdjup och vattentemperatur.

Uppstigningslarm

Djupmätare

Digitalkompass

Ebb-flod-indikator

Vattentäthetsklassificering

Style-Promotion

Style-Promotion

Mer