LOADING
Absolutt robusthet
10 års batterilevetid, 10 bar vanntrykktoleranse og støtsikkerhet fra 10 meters fall. Disse tre kravene utgjorde "trippel 10"-konseptet som førte til utviklingen av G-SHOCKs støtsikre struktur. Den robuste formen og solide stilen oppsto etter en ingeniørs enkle ønske om å lage en "uknuselig klokke". Siden fødselen i 1983 har G-SHOCK fortsatt sin uhemmede utvikling og samtidig beholdt sin unike grunnleggende struktur. I dag fortsetter G-SHOCK å ta utfordringer utover begrensningene gitt av tid og sunn fornuft.
idé og utvikling
G-SHOCK er det optimale robuste klokkedesign. Det har nå gått over 30 år siden ingeniørene Kikuro Ibe og Yuichi Maruda ledet en revolusjon innen klokkedesign med drømmen om å skape "en klokke som aldri står". I en tid da klokker ble sett på som skjøre smykker som måtte håndteres med forsiktighet, utviklet disse designerne en klokke i samsvar med "trippel 10"-konseptet, som hadde robusthet som endelig mål. Takket være "trippel 10"-konseptet kan klokken slippes fra en høyde på 10 meter, motstå opptil 10 bar vanntrykk og fortsette å gå ufortrødent i 10 år.

Den langvarige og vanskelige testfasen tok nesten to år å fullføre. Men etter mer enn 200 prototyper, samt utvikling av designen og forbedringer til ulike deler for optimal effekt, kom den første støtsikre G-SHOCK-klokken i salg i 1983. Revolusjonerende ideer som for eksempel hul design, deksel og polstring i alle retninger for å beskytte viktige deler utgjorde hjørnesteinene i G-SHOCKs robuste konstruksjon, og avstedkom den støtsikre designen som fullstendig skulle endre den konvensjonelle oppfatning av klokker.

Da det å stå stille betyr å bli etterlatt, har G-SHOCK fortsatt å utvikle seg siden den først ble lansert. Men den uslitelige ånd og kompromissløse lidenskap som fikk dens skapere til aldri å gi slipp på sin urokkelige tro, lever fortsatt videre.
teknologi og design
G-SHOCK garanterer optimal robust konstruksjon med spesielle støtsIikkerhets- og holdbarhetsteknologier. Den spesielle utforming av selve klokken holder modulen på kun noen få punkter, slik at den er opphengt på innsiden og således beskyttet mot støt. G-STØT trenger ikke å omslutte modulen med andre støtdempende materialer, noe som gjør den mindre og lettere.

KLOKKEDESIGNEN BESKYTTER MOT STØT ETTER FRITT FALL

En hevet innfatning hindrer at knapper og skjerm fkommer i kontakt med flate overflater. Dette betyr at G-SHOCK er beskyttet mot støt ved fall fra alle vinkler. Dette designkonseptet, som fokuserer på støtsikkerhet, danner grunnlaget for utformingen av alle G-SHOCK-klokker.

DEKSEL I ALLE RETNINGER

Innfatningen, som beskytter displayet og knappene,består av 100 % kunstharpiks. Støtsikkerheten sikres også ved at det er satt inn støtdempende materiale mellom innfatningen og klokkemodulen, bestående av metallmodeller med lavere støtdempende evner.

EKSTRA BESKYTTELSE FOR VIKTIGE DELER

Spesielt viktige deler som solcellepaneler eller radiostyrte enheter er i tillegg beskyttet av egen demping, og dermed hindre kontaktfeil og feilvisninger grunnet skjevheter som ellers kan oppstå inne i modulen hvis klokken utsettes for plutselig og sterkt støt.

REM MED STØTDEMPERFUNKSJON

Remmen virker i seg selv som en støtdemper. Blandingen av uretanharpiks er underlagt strenge standarder. Verken for myk eller for hard – den presist definerte blandingen utgjør en perfekt balanse mellom støtsikkerhet og komfort.
Robusthetstester for G-Shock
Enten den utsettes for hammerslag, sterke rystelser, vanntrykk eller iskalde temperaturer – G-SHOCK står imot alle ytre krefter! Tror du det ikke? Se på disse testene – de beviser at G-SHOCK er både robust og slitesterk.

robusthet
støt etter fall
is
stempelstøt
hammerslag
vann
vibrasjon