G-SHOCK
 

Brugsbetingelser

Vilkår for anvendelse

CASIO bestræber sig hele tiden på at have aktuelle, omfattende og korrekte oplysninger på disse websider. Før du handler på oplysninger fra webstedet, skal du dog søge yderligere råd fra en forhandler eller en af vores medarbejdere.

1. Brug af billeder, tekst og downloads
Alt indhold på dette websted, specielt billeder, tekst og grafik, er beskyttet af ophavsretslige love, varemærkeloven eller konkurrencelovgivningen. Det kan også gælde, hvis grænsen for originalitet, som er påkrævet for ejendomsretlig beskyttelse, ikke anses for at være nået. Download af materiale og kopiering af det til andre end private formål må kun udføres efter forudgående udtrykkelig og skriftlig godkendelse fra os. I tilfælde af forkert brug af indhold fra os, forbeholder vi os retten til alle juridiske forholdsregler.

Brugervejledninger og håndbøger, som er tilgængelige til download på vores websted, er specielt underlagt ophavsretlig beskyttelse. Enkelte brugervejledninger må downloades til privat brug. Al yderligere kopiering og overførsel til tredjeparter er forbudt, specielt til kommercielle formål. Alle brud kan medføre erstatningskrav eller udgøre en kriminel handling.

2. Downloads
Den software, der er tilgængelig på vores websted, er kontrolleret for korrekt fungerende funktionalitet, og den er virusfri. Den er klassificeret som freeware, som kun må overføres til tredjeparter efter godkendelse fra CASIO. Ansvaret for freeware er begrænset betydeligt sammenlignet med ansvaret for købt software i henhold til specifikationer.

Brugeren må kun bruge softwaren på det angivne operativsystem, hvis hardwareminimumkravene er opfyldt.

CASIO påtager sig ansvaret for at sikre, at vores tjenester ikke er underlagt tredjeparts ejendomsret og fritager brugeren fra alle krav fra tredjepart. I det tilfælde, at en tredjepart fremstiller krav mod brugeren om en tjeneste, der overskrider rettighederne, skal brugeren straks informere CASIO skriftligt. Hvis det er lovmæssigt muligt, skal CASIO indtræde i processen og afværge det fremsatte krav. Hvis en tjeneste overskrider en tredjeparts rettigheder, skal brugeren dog øjeblikkeligt holde op med at bruge softwaren.

CASIO er desuden kun ansvarlig for forsætlige eller grove forsømmelsesbrud, medmindre det medfører skade på personers krop, sundhed eller liv. Alle andre skadeskrav fra brugen udelukkes. Det påvirker ikke ansvaret i henhold til produktansvarsloven.

I tilfælde af mistede data kan CASIO kun holdes ansvarlig, hvis databackup udføres af et dedikeret databackupsystem.

3. Eksterne links
CASIO er ikke ansvarlig for websteder uden for domænet www.casio-europe.com og relaterede produkter som f.eks. www.g-shock.de eller www.exilim.de, og hvor indholdet tydeligvis ikke ejes af CASIO. Åbning af et nyt vindue angiver, at der er oprettet et link til en ekstern internetside. Vi kan ikke udelukke muligheden for, at operatøren efterfølgende har ændret indholdet på det websted, som linket fører til. Der foretages ingen efterfølgende kontrol af eksterne websteder. Hvis du bliver stødt over indholdet på tilknyttede websteder, bedes du informere os, så vi eventuelt kan fjerne linket.

4. Varemærker/ejendomsret
"CASIO" er et registreret varemærke tilhørende CASIO Computer Co., Ltd., Japan.

Alle mærker, logoer, internetadresser, produkt- eller modelbeskrivelser, der henviser til produkter eller tjenester, der tilhører CASIO eller til virksomheder, der er tilknyttet CASIO, er varemærker tilhørende CASIO eller de virksomheder, der er tilknyttet CASIO. Listen over varemærker og virksomhedsindikatorer er ikke udtømmende, og udeladelsen af et varemærke på disse websteder betyder ikke, at de ikke er beskyttede.

Brugen og specielt ændring af CASIO-symboler/mærker er forbudt, medmindre der er givet forudgående skriftlig tilladelse af CASIO, eller en sådan godkendelse er i henhold til loven (ikke brugt som varemærke).

Andre produkt- og virksomhedsbeskrivelser, der er brugt på webstedet, kan være varemærker tilhørende de relevante ejere, og de anerkendes udtrykkeligt som sådan.

5. Ændringer og fejl
CASIO kan ændre produkter, websteder, kundeservice, tjenester, programmer og vilkår for anvendelse når som helst og uden forudgående varsel. I forbindelse med langsigtede forpligtelser modtager brugeren en e-mail om ændringen. Hvis kunden har et eksisterende forretningsforhold med CASIO, har kunden ret til at gøre indsigelser mod en eventuel ændring inden for 30 dage, hvis der foretages ændringer i en langsigtet forpligtelse. Hvis der gøres indsigelser, kan CASIO ophæve kontraktforholdet inden for 14 dage.