G-SHOCK
 

TEKNOLOGI

Innovation möter funktionalitet

Medan affärsmän som reser mycket uppskattar egenskaper som radioteknik och GPS, sätter idrottare och friluftsfans större värde på sensorteknik, som används för att beräkna väderomslag eller tider. Med hjälp av solceller förses klockan med miljövänlig energi, medan eventuellt, överskott av solenergi lagras i ett uppladdningsbart batteri.

Oavsett vilken teknik som föredrar – G-SHOCK är tekniskt alltid i takt med tiden och samtidigt naturligtvis alltid extremt tålig!
GPS-HYBRID-
TEKNOLOGI
Exakt tid i hela världen
Tack vare den innovativa GPS-hybridtekniken, en kombination av energieffektiv högpresterande GPS samt radiotekniken (Multiband 6), används två kraftfulla system för att justera tiden, vilka kompletterar varandra och på så sätt visar exakt tid på nästan varje plats i världen: G-SHOCK tar automatiskt emot radiosignalen för den aktuella regionen och visar på så sätt exakt tid med atomprecision i Europa, Nordamerika och Japan samt i stora delar av Kanada, Mellanamerika och Kina. Om dessa signaler inte är tillgängliga korrigerar klockan tiden med hjälp av GPS-signaler - också helt automatiskt. Självklart kan man även ställa tiden manuellt via båda systemen.
RADIO-
TEKNOLOGI
Automatiskt punktlig
Alla radiokontrollerade G-SHOCK-klockor innehåller en pytteliten antenn som gör exakt tidsregistrering möjlig genom mottagning av radiosignaler. Fördelarna med radiokontrollerade klockor är uppenbara: När de väl har ställt in sig till motsvarande tidszon visar G-SHOCK-radioklockorna alltid exakt lokal tid. De tar emot radiosignaler i nästan hela Europa – många modeller dessutom i Nordamerika, delar av Kanada och Mexiko samt i Japan eller Kina. I Europa sker omställningen mellan sommar- och vintertid helt automatiskt.
TOUGH SOLAR®
Miljövänlig energi
Den inbyggda solcellstekniken avrundar bilden av de robusta G-SHOCK-klockorna: Oberoende och miljövänligt lagrar en diskret solcell på TOUGH SOLAR®-modellernas urtavla solljus, vilket säkerställer klockornas strömförsörjning. ”Överflödig” energi lagras då i ett batteri och används vid behov när klockan befinner sig i mörkret – det klassiska batteribytet hör därmed till det förgångna. Uppladdningen av batteriet sker automatiskt och behöver inte aktiveras manuellt. Om klockan befinner sig en längre tid i mörker går den över till energisparläge av sig själv. Därigenom har den en mörkerreserv på upp till 24 månader.
SMART ACCESS
Snabb åtkomst till alla viktiga funktioner
Det innovativa Smart Access-systemet ger snabb och intuitiv åtkomst till alla viktiga funktioner via en elektrisk krona. Genom att vrida och trycka på kronan kan du enkelt ställa in funktioner som t.ex. larm eller timer. För att förhindra att klockorna växlar till ett annat läge av sig själva, skyddas Smart Access-systemet av ett knapplås på kronan.
Tough
Movement
Automatisk visarjustering
Tough Movement-tekniken kombinerar fyra innovativa funktioner: Exakt tidvisning via Multiband 6 radioteknik, miljömedveten Tough Solar, en extrem stöttålighet via hybridkonstruktionen och automatisk visarjustering. Precisionen för visarnas grundinställning på analoga G-SHOCK-modeller korrigeras varje timme och korrigeras vid behov – både vid felaktig inställning (t.ex. på grund av stötar) liksom även på grund av magnetism.
Sensor-
teknik
Trotsa naturens krafter med kompakt kraft
Känslig sensorteknik är kraftverket hos utvalda G-SHOCK-modeller. Mycket känsliga, extremt små sensorer mäter beroende på modell kompassriktning, höjd (upp till 10 000 m), djup (ned till -80 m) samt lufttryck (260/1 100 hPa)/temperatur (-10 °C till +60 °C) och larmar t.o.m. för drastiska väderomslag. Även under de mest krävande förhållanden.